Claim Remittance

I-claim ang iyong Western Union remittance without the hassle. Maya Center makes the process super easy

Banner
Maya Center girl holding phone behind store

Step 1

Pumunta sa pinakamalapit na piling Maya Center agent at ihanda ang pinadalang MTCN kasama ng iyong valid ID

Maya Center hand holding phone

Step 2

Ibigay ang customer details kasama ang pinadalang MCTN.

Para mag-claim, ibigay ang customer details at isang (1) primary valid ID or dalawang (2) secondary valid IDs.

Maya Center hand holding phone

Step 3

Hintaying ma-process ang ipinadalang remittance via Western Union

Makukuha mo ang iyong remittance in Philippine pesos.

Maya Center hand holding phone

Step 4

Abangan ang confirmation text from Maya Center at siguruhing tama at kumpleto ang natanggap na pera mula sa Maya Center agent.

Wala kang babayarang fees sa pag pick up ng remittance.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4