Got questions?

Find the answers here

Banner

Smart Padala

Claim Remittance

Maya Cash In/Cash Out

Pay Bills

Buy Load

Send Money to Bank

 • Paano magpadala ng pera?

  1. Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center (Find a Maya Center) o piling partners (See here).
  2. Ibigay ang iyong buong pangalan at cellphone number, pati ng padadalahan.

   NOTE: Para sa transactions up to PhP5,000 per month, no need to present a valid ID, kailangan na lang mag-papicture sa agent. Kung hihigit na sa PhP5,000 ang iyong monthly transactions, customers need to do a one-time registration and present one primary or two secondary valid IDs.

  3. Ibigay ang perang ipapadala kasama ng service fee sa agent. See fees here.

  Success! May matatanggap ka at ang iyong padadalahan na text confirmation with the Claim Reference Number.

 • Paano mag-claim ng pera?

  1. I-ready ang natanggap na text confirmation message mula sa Maya Center.
  2. Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center (Find a Maya Center) o piling partners (See here).
  3. Ibigay ang iyong buong pangalan, cellphone number, at Claim Reference Number.

  Note: Para sa transactions na up to PhP5,000 per month, no need to present a valid ID, kailangan na lang mag-papicture sa agent. Kung hihigit na sa PhP5,000 ang iyong monthly transactions, customers need to do a one-time registration and present one primary or two secondary valid IDs. See list of IDs here.

  Success! Siguraduhing tama at kumpleto ang na-claim na pera.

 • Saan may Maya Center?

  Para malaman ang pinakamalapit na Maya Center, click here.

 • Magkano ang service fee para magpadala ng pera sa Maya Center?

  • 090222_JP_MayaCenter-PS_Key_Account_Merch_8.5x11 (1)

   

 • May charge ba kapag nag-claim ng pera sa Maya Center?

  Free of charge ang iyong pag-claim ng pera sa Maya Center.

 • Anu-ano ang requirements para makapagpadala o makapag-claim sa Maya Center?

  • Para sa transactions na up to PhP5,000 per month, no need to present a valid ID, kailangan na lang mag-papicture sa agent.
  • Kung hihigit na sa PhP5,000 ang iyong monthly transactions, customers need to do a one-time registration and present one primary or two secondary valid IDs. See here for the complete list of IDs:
  • Primary Secondary
   • Passport
   • Driver’s License
   • National Bureau of Investigation (NBI) Clearance
   • Alien Certification of Registration / Immigrant Certificate of Registration
   • Unified Multi-Purpose ID (UMID) / Social Security System (SSS) Card
   • Professional Regulation Commission (PRC) ID
   • PhilHealth ID
   • Government Office and GOCC ID e.g. Armed Forces of the Philippines (AFP ID), Home Development Mutual Fund (HDMF ID)
   • Postal ID (issued 2015 onwards)
   • Intergrated Bar of the Philippines ID
   • PhilSys ID / PhilID
   • Police Clearance
   • TIN ID
   • Barangay Certification
   • Government Service Insurance System (GSIS) e-Card
   • Senior Citizen Card
   • Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ID
   • Seaman’s Book
   • Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP)
   • Department of Social Welfare and Development (DSWD) Certification
   • Company ID`s issued by Private Entities or Institutions registered with or supervised or regulated either by the BSP, SEC, or IC
   • Voter’s ID

 • Hanggang kailan valid ang remittance kapag hindi ito na-claim kaagad?

  Valid ang remittance transaction for up to sixty (60) days only.

  After sixty (60) days at hindi pa rin ito na-claim, makatatanggap ang sender ng SMS tungkol sa expired remittance. Tandaan, ang sender lang ang pwede mag-claim ng expired remittance. Pumunta lamang sa iyong napiling Maya Center para ma-process ang iyong request to refund the transaction. Tandaan, paid fees are non-refundable.

 • Paano kung wala akong natanggap na text ng Claim Reference Number ko o kung nabura ko ang text message na may Claim Reference Number?

  For Smart Padala transactions to be claimed anywhere (any Maya Center), tumawag sa hotline para makuha ang iyong Claim Reference Number.

  For other concerns, please call (02) 8-845-7777, 15177 toll-free for SMART and TNT, o 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic.

 • Ano ang pwedeng gawin kapag may Maya Centers na nag- overcharge ng fees sa perang pinapadala o nagkaltas sa na-claim na pera?

  • Tumawag agad at mag-file ng report sa mga sumusunod na hotline
   • (02) 8 845 7777
   • 15177 toll-free for SMART or TNT
   • 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic
  • Ibigay ang complete details ng transaction:
   • Maya Center Details (Store Name & 16-digit Maya Center Number)
   • Customer Details (Name & Mobile Number)
   • Experience (Charge / Rate of the Maya Center, etc.)
   • Transaction Details (Amount, Claim Reference Number, Date of Sending / Claiming Transaction)
   • Paalala: I-share lang ang natanggap na Claim Reference Number sa Maya Center agent where you will claim.

 • Sino lang ang pwedeng mag-claim gamit ang Claim Reference Number?

  Ang receiver ng remittance lamang ang pwedeng mag-claim. Dapat nakatanggap ang receiver ng Claim Reference Number (Claim Ref. No: CAXXXXXXXXXXXX). Kailangan ding pareho ang customer details na ibinigay ni sender kay agent sa ibibigay na details ni receiver.

  Paalala: I-share lang ang natanggap na Claim Reference Number sa Maya Center agent where you will claim.

 • Paano kung kailangan magpalit o mayroon kailangan palitan sa tatanggap ng Smart Padala?

  Kung mayroong typographical error sa pangalan ng receiver, kailangan tumawag ng sender sa hotline para palitan ito. Ito ay mapapalitan within 1 business day.

  Ito ang mga tatanggapin na errors na maaring palitan:

   

  Allowed
  General Guideline Correction of clerical or typographycal error.

  (A clerical or typographical error refers to an obvious mistake committed in clerical work, either in writing, copying, transcribing, or typing an entry that is harmless and innocuous, such as a misspelled name).
  Error Type Example
  Interchanged/Transposed Letters Micheal instead of Michael
  Missing Letter/Letter Omission Ann instead of Anne; Autista instead of Bautista; Jon instead of John
  Spacing Maryanne instead of Mary Anne; Delacruz instead of Dela Cruz
  Allophones or interchanged vowels (e and I, o and u) Mechelle instead of Michelle
  Spelling Variation Aubree, Aubrey, Aubri; Ralf,Ralph, Ralphe
  Abbreviation Ma. Instead of Maria
  Double Letters Anna, Ana; Johny, Johnny; Villanueva, Vilanueva
  Additional Letter/Letter Insertion Garxcia instead of Garcia; Anne instead of Ann
  Special characters (ñ, -, etc) Nina instead of Niña; Nor ashia instead of Nor-ashia; Al hajj instead of Al-hajj
  Similar sounding letters (s and z; c and k; f and p; v and b; i and y, j and h) Liza instead of Lisa; Alvarez instead of Alvares; Katapang instead of Catapang; Pernandez instead of Fernandez; Balencia instead of Valencia; Ibañez instead of Ybañez; Hesus instead of Jesus
  Silent letters Agilar instead of Aguilar; Asuncion instead of Ascuncion
  Suffix (Sr., Jr., I, II, III, IV, V, etc.) entered as part of Last Name instead of First Name Full name: Angelo Perez, Jr.
  Last name entered: Perez Jr. instead of Perez
  First name entered: Angelo instead of Angelo Jr.
  Interchanged First and Last Name during data entry First Name entered: Dela Cruz instead of Juan
  Last Name entered: Juan instead of Dela Cruz
  Not Allowed
  (Note: Maaring itong tanggapin gamit ang process ng pagpalit ng pangalan ng receiver. See below for more details.)
  General Guideline A change in the first and/or last name that may result in an explicit change in entity.
  Error Type Example
  Total Name Change Joseph to Mark; Garcia to Reyes
  Single or Multiple Letter Change that may refer to a different entity Maria to Marie; Maria to Mariel
  Removal or inclusion of Suffix (Sr., Jr., I, II, III, IV, V, etc.) Rolando instead of Rolando Jr.; Allan III instead of Allan
   • Narito ang mga hotline na maaring tawagan:
    • (02) 8 845 7777
    • 15177 toll-free for SMART or TNT
    • 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic
  • Kung pangalan ng receiver (First Name only, Last Name only, or Full Name) ang kailangang palitan, kailangan ng sender na magbigay ng mga sumusunod:
   • Isang (1) letter of request na may kasamang signature. See template of the letter here.
   • Valid ID na ginamit sa registration (DKYC). Kailangan pareho ang signature sa iyong letter at sa iyong Valid ID.
   • Ipadala ang signed letter of request at valid ID to mayaagent@maya.ph.
   • Maghintay ng 2 business days para maprocess ang iyong request.
  • Note: Ito ang mga tatanggapin na errors sa pagpalit ng pangalan ng receiver:

 • Ano ang Western Union Cash Pick Up Transfer?

  • Ang Western Union Cash Pick Up Transfer ay isang service ng piling authorized Maya Center agents na kung saan pwede ka nang mag-claim ng Western Union remittance in cash galing saan man sa mundo.

 • Anu-ano ang kailangang ihanda ng Western Union sender para matanggap ang pinadalang remittance sa Maya Center?

  • Kailangang ihanda ang Money Transaction Control Number (MTCN) mula sa sender at ang halaga ng pinadala para ma-claim ito sa pinakamalapit na piling Maya Center. Makakatanggap rin ng OTP (One-Time  Password) ang receiver sa kanyang registered mobile number bago i-claim ang remittance.

 • Ano ang MTCN?

  • Ang MTCN or Money Transfer Control Number ay isang unique reference number na
  • binibigay sa Western Union sender sa bawat successful money transfer. Ito ay dapat
  • maipakita sa pag-claim ng Western Union remittance sa piling Maya Center.

 • Paano malalaman kung ready for pick up na ang pinadalang remittance?

  • Real time ang pinapadalang remittance sa Western Union. Maaari na agad itong ma-claim sa pinakamalapit na piling Maya Center. Siguradahin na alam ang MTCN at ang halaga ng pinadalang pera para sa tuloy-tuloy na transaction. Pwede ring bisitahin ang Western Union website, piliin ang
  • Track a Transfer: https://www.westernunion.com/global-service/track-transfer at ilagay ang MTCN para malaman ang status ng pinadalang remittance.

 • Pwede bang pumili ng currency sa pag-claim ng Western Union remittance? Paano ang basehan ng exchange rate?

  • Hindi. Ang mga Maya Center ay nagbibigay lamang ng remittance sa Philippine
  • Peso in cash. Ang exchange rate ay pwedeng magbago depende sa transaction time.

 • Ano ang kailangang dalhin para ma-claim ang remittance sa piling Maya Center?

  • Ihanda ang mobile number na dineklara ni Western Union sender sa kanyang sending transaction at MTCN kasama ng kahit alinmang valid government-issued ID na nabanggit sa ibaba.
  Primary Secondary
  Passport Police Clearance
  Driver's License TIN ID
  National Bureau of Investigation (NBI) Barangay Certification
   Clearance Government Service Insurance System (GSIS) e-Card
  Alien Certification of Registration /  Immigrant Certificate of Registration Senior Citizen Card
  Unified Multi-Purpose ID (UMID) / Social Security System (SSS) Card Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ID
  Professional Regulation Commission (PRC) ID Seaman's Book
  PhilHealth ID Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP)
  Government Office and GOCC (e.g. Armed Forces of the Philippines  (AFP ID), Home Development Mutual Fund (HDMF ID)) Department of Social Welfare and Development  (DSWD) Certification
  Postal ID (issued 2015 onwards) Company ID's issued by Private Entities or Institutions registered with or supervised or regulated either by the BSP, SEC, or IC
  Integrated Bar of the Philippines ID Voter's ID
  PhilSys / PhilID  

 • May matanggap bang SMS confirmation sa successful claim ng Western Union remittance?

  • Meron. Matatanggap ito pagkatapos ma-claim ang remittance mula sa pinuntahang Maya Center.
  • Makakatanggap rin ng dalawang (2) SMS notifications. Isa ay para sa OTP at ang isa naman ay para sa successful claim transaction.
  • Sample SMS below:

  phone1phone2

   

 • Ang Cash Pick Up transaction ba ay available sa lahat ng Maya Center saan man sa Pilipinas?

  • Hindi. Maaring bumisita sa www.maya.ph/mayacenter para makita ang listahan ng piling Maya Center agents na may Western Union Cash Pick-Up Transfer sa buong Pilipinas.

 • Pwede bang i-cancel ang pag-claim ng Western Union remittance sa Maya Center?

  • Pwedeng mag-cancel ang sender sa pinadalang remittance hangga’t hindi pa ito nakukuha ng receiver. Kung sakali mang nakuha na ito, ang pinadalang remittance ay hindi na maaring i-cancel pa.

 • Saan-saang bansa pwedeng makatanggap ng remittance?

  • Ang Western Union online service ay pwedeng matanggap mula sa mga sumununod na   bansa:
  Australia Ireland Portugal
  Austria Italy Puerto Rico
  Bahrain Ivory Coast Oman
  Belgium Jamaica Qatar
  Bulgaria Kazakhstan Reunion
  Burkina Faso Korea Russia
  Canada Kuwait Saint Martin
  Croatia Latvia Samoa
  Cyprus Lebanon Senegal
  Denmark Liechtenstein Slovakia
  El Salvador Lithuania Slovenia
  Estonia Luxembourg Solomon Islands
  Fiji Malaysia Spain
  Finland Mali Sweden
  France Malta Switzerland
  Gibraltar Martinique Thailand
  Greece Mayotte Togo
  Guadeloupe Netherlands Tonga
  Guam New Zealand Ukraine
  Guinea-Bissau Niger United Arab Emirates
  Hong Kong Northern Mariana Islands United Kingdom
  Hungary Norway United States
  Iceland Poland Vanuatu

 • May minimum amount ba sa pag-claim ng Western Union remittance sa Maya Center?

  • Walang minimum amount sa pag-claim ng Western Union remittance.

 • May validity period ba sa pag-claim ng Western Union remittance?

  • Walang validity period ang pag-claim ng Western Union remittance. Basta siguraduhin na tama ang detalye ng MTCN at hindi pa ito na-process sa ibang Cash Pick Up Centers.

 • Pwede ba na mag-claim ng remittance ang menor de edad?

  • Maaring mag-claim ang mga menor de edad. Magdala lang ng IDs, parent's / guardian's valid IDs (na nakasaad sa listahan ng accepted primary at secondary IDs sa FAQs na ito), signed parental consent form, kopya ng birth certificate at proof of legal guardianship (if applicable).

 • Ako ay Maya Center customer na. Kailangan ko pang mag-register ulit bago mag-claim ng Western Union remittance?

  • Hindi na kailangan mag-register ulit. Magdala lang ng valid ID at registered phone number para sa OTP and MTCN para ma-process ang pag- pick-up ng iyong remittance.

 • Kailangan ba ng Western Union account sa pag-claim ng remittance?

  • Pwedeng ma-claim ang remittance sa piling Maya Center agents meron man o walang Western Union account.

 • Bakit may error sa pag-claim ng Western Union remittance?

  • Ito ang mga posibleng dahilan kapag may na-encounter na error sa pag-process ng cash
  • pick up:
  • System time-out dahil sa mabagal na internet connection
  • Ang MTCN or reference number ay na-claim na sa ibang lokasyon.
  • Hindi match ang mga naibigay na impormasyon sa Maya Center agent
  • Sa mga karagdagang tulong, maaring tumawag sa Maya Center hotline:
   • (02) 8 845 7777
   • 15177 toll-free for SMART or TNT
   • 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic

 • Paano mag-cash in sa iyong Maya app through a Maya Center?

  • Sabihin sa Maya Center na ikaw ay magka-cash in sa iyong Maya account.
  • Buksan ang Maya app, tap “Cash In,” and select “Maya Center via code.”
  • I-enter ang cash in amount para ma-generate ang Cash In code. Ang minimum cash in amount ay PhP100.
  • Ibigay ang cash in code at amount. Libre mag-cash in sa pinakamalapit na Maya Center. Click here to find the nearest agent

 • Ano ang minimum amount sa pag-cash in?

  • PhP100 ang minimum cash in amount.

 • Paano magbayad ng bills?

  • Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center
  • Ibigay ang bill statement na may detalye ng account number, account name, billing month, amount due, atbp.
  • Ibigay ang bayad sa bill*
   *Biller convenience fee may apply

 • Anu-anong bills ang pwedeng bayaran?

  • Para sa complete list of billers, click here

 • Maari bang magbayad ng bills na hindi nakapangalan sakin?

  • Yes, siguraduhin lang na tama at kumpleto ang kailangan na bill details para mabayaran ito.

 • Maari bang magbayad ng bills in advance?

  • Pwede ka magbayad in advance. Ilan sa mga billers ay hindi tumatanggap ng payment kapag nabayaran ito on the due date. Paalala, dapat magbayad at least 3 to 5 days in advance para ma-process ang payment.

 • Maari bang magbayad ng bills in partial?

  • Inirerekumenda na magbayad nang buo. Ilan sa mga biller ay hindi tumatanggap ng partial payment. Mangyaring alamin sa inyong biller.

 • May makukuha ba akong receipt as proof of payment?

  • May matatanggap ka na text message ng transaction details galing sa Maya Center. This confirmation will serve as the transaction receipt.

 • Maari bang magbayad ng bills na lagpas sa due date?

  • Depende ito sa biller kung pahihintulutan. Mangyaring alamin sa inyong biller.

 • Kung mabayaran ang bills today, kailan papasok ang payment?

  • Ang pag-post ng transaksyon ay depende sa biller. Para masigurado ang tuloy-tuloy na serbisyo, ugaliing magbayad at least 3 to 5 days bago ang due date.

 • Anu-anong mga telco product ang available?

  • Smart
  • Sun
  • Talk N Text
  • Globe
  • Touch Mobile
  • DITO

 • Magkano ang service fee sa pag-cash in sa iyong Maya?

  • 1.5% of the cash in amount is the fee to be applied when you go beyond the Php 15,000 monthly cash in threshold.

 • Paano mag-cash out gamit ang iyong Maya app sa kahit saang Maya Center?

  • Hingin ang 16-digit Maya Center number kung saan mag-ca-cash out
  • Tap “Send Money” sa iyong Maya app.
  • Ibigay ang 16-digit Maya Center number, ilagay ang amount for cash out, and then tap “Continue.”
  • I-double check ang lahat ng details at I-tap ang “Send.” Ang fee ay 1.5% ng send amount.

  *Only upgraded Maya accounts may cash out money.

 • Maari ba –ma-reverse kung naibigay ko ang maling account number?

  • Hindi na mare-reverse ang transaction. Siguraduhing tama ang naibigay na account number sa iyong Maya Center agent.

 • Ano ang biller convenience fee (BCF)?

  • Ang biller convenience fee ay additional fee sa pagbayad ng iilang billers. Nakadepende ang fee sa kung anong biller ang babayaran.

 • May kailangan ba na bayaran na fee?

  • Ang biller convenience fee lang na available sa iilang billers ang kailangang bayaran. Libre ang pagbayad ng bill sa Maya Center.

 • Anu-ano pa ang maaring bilhin?

  • Maaari ka rin makabili ng Cignal load & PLDT FamLoad.

 • Magkano ang service fee ng Cignal load?

  • Para sa lahat ng load denomination, may service fee ito na PhP10.

 • Maari ba ma-reverse kung naibigay ko ang maling account number?

  • Hindi na mare-reverse ang transaction. Siguraduhing tama ang naibigay na account number sa iyong Maya Center agent.

 • Anu-anong mga gaming pin ang available?

  • Blizzard
  • Cherry Credits
  • Dragon Nest
  • Ex Cash
  • Garena
  • Mobile Legends
  • MU Origin
  • Play Park
  • PUBG
  • Ragnarok
  • Razer
  • Rules of Survival
  • Steam
  • War of Rings

 • Magkano ang service fee ng gaming pins?

  • Para sa load denomination below PhP100, may service fee ito na PhP5.
  • Para sa load denomination PhP100 and above, may service fee ito na PhP10.

 • Saan maaring magpa-load ng aking beep card?

  • Available ito sa selected Maya Center locations nationwide.

 • Anu-anong mga denomination ang pwede kong i-load sa beep™ card?

  • Pwede kang mag-load ng mga sumusunod na amount:
   • PhP 100
   • PhP 250
   • PhP 500

 • Hanngang magano ang puwedeng i-load sa beep™ card?

  • Pwedeng mag-load ng up to PhP10,000 sa beep™ card.
  • Tandaan: Ingatan ang iyong beep card dahil hindi na marerecover ang load kapag ito’y nawala.

 • Anu-ano ang mga bangko na pwedeng padalhan?

  • Pwede kang magpadala sa mga sumusunod na bangko: RCBC, DiskarTech, Asia United Bank, at Chinabank

 • Magkano ang service fee?

  • PhP10 service fee sa bawat load transaction.

 • Paano makakabili ng load ng beep card?

  • Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center*.
  • Ibigay ang beep™ card number, load amount, at service fee.
  • Pag confirmed na ang pag-load**, pumunta sa beep™ e-Load Station***, i-tap ang beep™ card at hintayin mag-update ang load balance.

  *Available at select Maya Center locations only

  **May matatanggap na text message ng transaction details galing sa Maya Center agent as proof of payment.

  *** Ang listahan ng mga e-load stations ay makikita dito: - https://www.beeptopay.com/media/1815/e-load-station-locations.png

 • Gaano katagal bago puwedeng ma-transfer ang load request to beep™ card?

  • Kung successful ang ginawang transaction sa Maya Center, pwede nang pumunta sa kahit saang beep™ e-Load station para ma-transfer ang load sa beep™ card. Tandaan, puwede itong ma-transfer sa beep™ card within 180 days.

 • Paano kung nagkamali ako sa pagbigay ng beep™ card details? Puwede ko pa ba i-cancel ang transaction?

  • Hindi na ito pwedeng i-cancel, kapag na-process na ng Maya Center agent ang pag-load sa beep™ card.

 • May expiry ba ang beep™ load request?

  • Yes, ang beep™ load request ay mage-expire after 180 days.

 • “No Pending Loads Available” ang nakalagay nung sinubukan mong i-transfer ang load sa beep™ card. Ano ang dapat gawin?

  • Kung higit 30 minutes na ang nakalipas mula nang naging successful ang transaction sa Maya Center locations, tumawag sa hotline para i-report ang incident na ito:
   • (02) 8 845 7777
   • 15177 toll-free for SMART or TNT
   • 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic

 • May error sa pag-transfer ng load sa beep™ e-Load Station. Ano ang dapat gawin?

  • Tumawag sa beep™ Customer Service Hotline at (02) 8737 9600 at i-report ang incident for assistance. Puwede ka rin tumawag sa mga sumusunod na numero: Globe line: 0917-512-1319; Smart line: 0998-581-9675.

 • May discount ba sa pag-load ng Concessionary Cards?

  • Walang discount sa pag-load ng Senior Citizen or PWD Concessionary Card. Puwede lang magkaroon ng discount kapag ginamit ito, at hindi kapag nagpa-load.

 • Ano ang mangyayari kapag ang beep load request at remaining balance on my beep card ay lumagpas ng PhP10,000 maximum load?

  • Kapag nag-tap ka ng iyong beep™ card sa beep™ e-Load Station, makikita mo dito ang current balance ng iyong card at ang lahat ng pending beep™ load requests. Kung lumagpas ka na sa PhP10,000 limit, puwede mo ma-transfer ang natitirang amount sa susunod kapag nabawasan na ang iyong beep™ load balance.

 • Paano i-check ang balance ng aking beep™ card?

  • Puwede mo ma-check ang balance ng iyong beep™ card sa pag-tap nito sa beep™ reader o sa pag-download ng beep™ mobile app for free (available in the App Store and Google Play Store).

 • Paano magpadala sa bank account sa Maya Center?

  1. Visit any Maya Center agent at ibigay ang mga sumusunod:

  • Bank account details:
   • Bank name
   • Account number
   • Account holder name
   • Account holder mobile number
  • Valid ID of sender. See list of valid IDs here


  2. Ibigay kay agent ang perang ipapadala, kasama ng 2% service fee (based on the amount to be remitted).
  3. Success!  May matatanggap ka at ang bank account holder na text confirmation of the transaction!

 • Saan may Maya Center?

  • Para malaman kung nasaan may pinakamalapit na Maya Center agent sa’yo, click here.​

 • Magkano ang service fee para magpadala sa bank account sa Maya Center?

  • Ang service fee ay 2% ng amount na iyong ipapadala to a bank account.

 • Ano ang maximum limit na pwedeng ipadala?

  • PhP10,000 ang maximum amount per transaction.​ Pwedeng mag-transact more than once per day kung hindi pa naabot ng agent ang kaniyang sending limit for the day.

 • Paano ko malalaman kung successful ang aking transaksyon?

  • Makatatanggap ka ng text notification sa iyong registered cellphone number tungkol sa iyong transaction. Pwede ring i-check ang iyong bank account o i-confirm sa account holder kung successful ang crediting.

 • Gaano kabilis matatangap ang funds sa bank account na padadalhan ko?

  • Real time rin ang crediting ng amount sa destination bank account through InstaPay. Makipag-unayan sa padadalhan o sa destination bank kung mayroong delays in crediting.

 • Paano pino-process ang iyong personal data?

  • Ang iyong personal data at iyong transaction ay ipoproseso ng Maya Philippines, Inc. at lahat ng mga authorized parties with confidentiality ayon sa applicable rules and regulations. For more details, please check www.maya.ph/mayacenter/privacy-policy/

 • Ano ang puwedeng gawin kapag may mga Maya Center agents na nago-over charge ng fee?

  • Tumawag agad at mag-file ng report sa mga sumusunod na hotline
   • o    (02) 8 845 7777
   • o    15177 toll-free for SMART or TNT
   • o    1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic
  • Ibigay ang complete details ng transaction:
   • Maya Center Details (Store Name & 16-digit Maya Center Number)

   • Customer Details (Name & Mobile Number)

   • Experience (Charge / Rate of the Maya Center, etc.)

   • Transaction Details (Amount, Claim Reference Number, Date of Sending / Claiming Transaction)

   •  Paalala: I-share lang ang natanggap na Claim Reference Number sa Maya Center agent where you will claim.

 • Paano pino-process ang personal information kapag nag-pick-up ng Western Union remittance sa Maya Center?

  • Customer and transaction information will be processed by Maya Philippines Inc. and all of its authorized parties with confidentiality and in conformity with applicable rules and regulations. For more details, please check www.maya.ph/mayacenter/privacy-policy/

 • Pwede bang baguhin ang detalye ng Cash Pick-Up transaction mula sa sender?

  • Oo, hangga’t hindi pa na-process ang remittance sa ibang Cash Pick-Up Center. Sa pag sasaayos ng remittance details, kailangan makipag-ugnayan ang sender sa Western Union.

 • Ano ang ibang paraan para ma-claim ang Western Union Remittance?

 • Anu-ano ang mga requirement para magpadala sa bank account sa Maya Center?

  • Kung ‘di ka pa registered, ibigay ang transaction details, customer details, at isang (1) primary valid ID. Kapag ikaw naman ay registered na, ibigay lamang ang transaction details at isang (1) primary valid ID. See list of accepted valid IDs here

 • Paano pina-process ang iyong personal data?

  • Customer and transaction information will be processed with confidentiality and in conformity with applicable rules and regulations by the PayMaya Philippines, Inc. and all of its authorized parties. For more details, please check https://maya.ph/mayacenter/privacy-policy/

 • Paano kung sa ibang customer naka-register ang cellphone number ng receiver na tatanggap ng Smart Padala?

  • Para ma-claim ng iyong receiver ang pinadalang pera, magregister lamang ulit ang receiver gamit ang tamang cellphone number at customer details.

 • May karagdagang charge ba sa pag-claim ng Western Union remittance sa piling Maya Center?

  • Wala. Lahat ng karagdagang charges ay binayaran na ng Western Union sender. Matatanggap mo ang eksaktong halaga ng remittance sa Philippine Peso. Gawin ang sumusunod kapag may Maya Center na nanghihingi ng karagdagang charge:
  • Maaaring tumawag at mag-file ng report sa mga sumusunod na hotline:
   • (02) 8 845 7777
   • 15177 toll-free for SMART or TNT
   • 1-800-10-845-7777 toll-free for PLDT domestic
  • Ibigay ang complete details ng transaction:
   • Maya Center Details (Business Name & Account Number)
   • Customer Details (Name & Mobile Number)
   • Experience (Charge / Rate of the Maya Center, etc.)
   • Transaction Details (Amount, Reference Number, Date of Sending / Claiming Transaction)