Smart Padala

With over 63,000 Maya Center agents, abot-kaya na ang magpadala at mag-claim ng Smart Padala kahit saan sa Pilipinas

Banner
Benefits

Kailangang magpadala o mag-claim?
Mas madali yan with Maya Center

Discover a truly hassle-free Smart Padala experience

Simple

Simple

Transact up to ₱5,000 per month without an ID

security

Secure

Get instant confirmation via text for all your Maya Center transactions

Pinakamalawak

Pinakamalawak

Choose from over 63,000
Maya Center locations nationwide

Remittance partners

Check out our remittance partners

Marami pang choices to send or claim your Smart Padala.

sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
sp10
sp11
sp12

Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center

Gamitin ang Maya Center Locator to see the complete list of Maya Center agents here

Smart Padala Girl holding phone

Ibigay ang complete transaction details

I-provide ang buong pangalan at cellphone number mo at ng iyong recipient

Hand holding phone

Complete your transaction

Ibigay ang perang ipadadala kasama ng service fee at hintayin ang text confirmation with the claim reference number.
See fees here.

Smart Padala hand holding phone
  • 1
  • 2
  • 3

Abangan ang confirmation message from Maya Center

I-ready ang natanggap na text confirmation message mula sa Maya Center.

Hand holding phone

Visit the nearest Maya Center

Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center (Find a Maya Center) o piling partners (See here).

Smart Padala girl holding phone

I-provide ang required claim details

Ibigay ang iyong buong pangalan, cellphone number, at claim reference number

Hand holding phone
  • 1
  • 2
  • 3