Smart Padala

With over 63,000 Maya Center agents, abot-kaya na ang magpadala at mag-claim ng Smart Padala kahit saan sa Pilipinas

Banner
Benefits

Kailangang magpadala o mag-claim?
Mas madali yan with Maya Center

Discover a truly hassle-free Smart Padala experience

Simple

Simple

Transact up to ₱5,000 per month without an ID

security

Secure

Get instant confirmation via text for all your Maya Center transactions

Pinakamalawak

Pinakamalawak

Choose from over 63,000
Maya Center locations nationwide

Remittance partners

Check out our remittance partners

Marami pang choices to send or claim your Smart Padala.

sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
sp10
sp11
sp12

Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center

Gamitin ang Maya Center Locator to see the complete list of Maya Center agents here

Smart Padala Girl holding phone

Ibigay ang iyong buong pangalan at cellphone number pati ng padadalahan

Hindi na kailangan ng ID for transactions up to ₱5,000 per month. Kailangan na lang mag-papicture sa agent.

Kung lagpas ₱5,000 ang iyong monthly transactions, you’ll need to do a one-time registration at mag-present ng one primary or two secondary valid IDs.

See list of valid IDs here.

Hand holding phone

Ibigay ang perang ipapadala kasama ng service fee sa agent

Success! May matatanggap ka at ang iyong padadalahan na text confirmation with the claim reference number.

See fees here.

Smart Padala hand holding phone
  • 1
  • 2
  • 3

I-ready ang confirmation message from Maya Center

Kailangan ang claim reference number para mag-claim ng padala

Hand holding phone

Pumunta sa pinakamalapit na Maya Center

Gamitin ang Maya Center Locator to see the complete list of Maya Center agents here

Smart Padala girl holding phone

Ibigay ang iyong buong pangalan, cellphone number, at claim reference number

Hindi na kailangan ng ID for transactions up to ₱5,000 per month. Kailangan na lang mag-papicture sa agent.

Kung lagpas ₱5,000 ang iyong monthly transactions, you’ll need to do a one-time registration at mag-present ng one primary or two secondary valid IDs.

See list of valid IDs here.

Hand holding phone
  • 1
  • 2
  • 3