Ang kwento ni ka-Partner Melinda ng Mulanay, Quezon

Ang kwento ni ka-Partner Melinda ng Mulanay, Quezon

Kilalanin si Teresita Enriquez Garcia, Roxas, Isabela

Kilalanin si Teresita Enriquez Garcia, Roxas, Isabela

Kilalanin si ka-Partner Marianne N. Susan ng Guimba, Nueva Ecija

Kilalanin si ka-Partner Marianne N. Susan ng Guimba, Nueva Ecija

Kilalanin si ka-Partner Rommel Gamora Teves ng Tinambac, Camarines Sur

Kilalanin si ka-Partner Rommel Gamora Teves ng Tinambac, Camarines Sur

Kilalanin si Noel O. Latigay Jr., Lambunao, Iloilo City

Kilalanin si Noel O. Latigay Jr., Lambunao, Iloilo City